AMACIMIZ

Aile, bireyin hem dünya hem ahiret saadeti için merkezi ve önemli bir kurumdur. Aynı zamanda aile; sağlıklı, huzurlu, merhametli, mutlu ilişki kurduğu her varlığa sevgi ile yaklaşan bir toplumu inşa ve ihya edici birimdir. Biz de ailenin, sevgi, huzur, merhamet, adalet, sağduyu, yumuşaklık, uyumluluk, duyarlılık kazandıran yönünü yeniden toplum gündemine taşımak istiyoruz. Aileyi bir çatışma ve husumet ortamı olmaktan çıkarıp, uyum ve ahengin merkezi haline getirecek projeler üretmeyi önemsiyoruz.
Amacımız, bireylerin varoluş gayelerini keşfedecekleri, iç huzurunun kaynağının farkına varabilecekleri, aileleri inşa ve ihya etmek maksadıyla farkındalık oluşturacakları çalışmalar yapmaktır.

HEDEFLERİMİZ

  • Huzurlu, sevgi dolu ve güvenli aileyi tanımlamak, kamuoyunda bu tanım üzerinden farkındalık oluşturmak.
  • Sevgi, saygı ve güven temelli aile bağlarını güçlendirip sağlıklı bireylerin ve nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak.
  • Aileyi koruyucu unsurları tespit etmek ve bu unsurları desteklemek.
  • Toplumda yaygınlaşan ve aile yapısını bozan problemleri tespit edip, önleyici çalışmalara katkı sağlamak.
  • Özgüvenli, sorumluluk sahibi, bilinçli ve kritik analitik düşünme yeteneği gelişmiş fertlerden meydana gelen ailelerin oluşumuna destek vermek.
  • Helal yaşam farkındalığı kazandırmak.
  • Dini, ahlaki ve kültürel değerlerin aile yaşantısındaki önemini vurgulamak.
  • Aile ile bağlantılı toplumsal sorunların tespiti ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak.
  • Bireye, parçası olduğu çevre hakkında farkındalık kazandırmak.

DESTEKLEDİĞİMZ ÇALIŞMALAR